PROJELER

Topkapı Enerji Sarkuysan Projesi -

- Biogaz kojenerasyon tesisi elektrifikasyon işlerinin yapılması ve devreye alınması