PROJELER

Yüner İnşaat (BUSKİ Panayır Tesisi) -

Yüner İnşaat ( Barakfakih ve Panayır Kanalizasyon, Yağmur suyu kollektörleri yapım işleri Panayır Pompa İstasyonu)

- Trafo tesisi, temel topraklama, paratoner tesisi, aydınlatma tesisi Pompa beslemeleri ve otomasyonu