KURUMSAL

Kalite Politikamız

Kalite Anlayışımız

Güvenilir, saygılı, çözüm üreten yaklaşımımız ile müşterilerimize projeleri; ISO 9001:2009 Kalite Standartlarına uygun olarak hatasız, zamanında sonuçlandırmaktır.

Kalite Politikamız

Emsan Mühendislik olarak;
- Emsan etik anlayışı ve ISO 9001:2009 standardı kuralları çerçevesin de hatasız proje üretmek ve sonuçlandırmak
- Projelerimizi müşterilerimize zamanın da teslim etmek
- Çalışanların yetkinliğini sağlayacak eğitim ve gerekli yeni istihdamı sağlamak
- Taşeron ve tedarikçilerimize kalite anlayışımızı benimsetmek
- ISO 9001:2009 Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerini eksiksiz yerine getirerek performansımızı sürekli iyileştirmek
- Projelerin gerçekleşme safhasında çalışanlarımız ve taşeronlarımızın iş güvenliği, işçi sağlığı ile ilgili tehlike ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almak ve faaliyetlerin etkinliği için sürekli iyileştirme prensibi ne uygun olarak ilgili kaynakları zamanında ve yeterli düzeyde sağlamak ;

Temel kalite politikamız ve taahhüdümüzdür.